Даниела Антонова

Художествена гимназия "Акад. Дечко Узунов" Казанлък
специалност : Промишлен дизайн

ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" Велико Търново
специалност : Визуална комуникация и Графичен дизаийн